Folkets hus blev startet i 1921 og eies og driftes av Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF). Vi holder til i Olav Tryggvassons gate 5.

Mål og planer for utvikling av Folkets Hus

Under rammen av organisasjonens formål har AØF målbevisst arbeidet med å sanere gamle kontorarealer, renovere og legge til rette for moderne, framtidsretta kontorløsninger. Arbeidet videreføres i årene som kommer, og gjennomføres løpende når man får klarert avtaler med leietakere som ønsker oppgraderte arealer.

AØF s forpliktelser knyttet til kulturvirksomhet og forsamlingslokaler ble grundig vurdert gjennom arbeidet med arkitektkonkurransen i 2012. Som en konsekvens av konkurransen ble basis for plan og strategi at man ønsket en revitalisering og utvikling av dagens kinokonsept. Videre ønsket man nye og framtidsretta kurs-, konferanse- og kongressfasiliteter i 6. og 7. etasje innenfor dagens rammetillatelse.

Folkets hus består av flere ulike leietakere store og små, dette kan i hovedsak inndeles i 3 grupper.

  1. Kontor og næringslokaler utgjør ca 1/3 del av arealene i Folkets hus.
  2. Kinoarealer utgjør ca 1/3 del av arealene i Folkets hus.
  3. Pub, hotell, kurs konferanse og Teater utgjør ca 1/3 del av arealet i Folkets hus.