Snakk med oss

Bli en del av fellesskapet

Flytt inn på Folkets Hus – bli en del av et fellesskap. Her skapes morgendagens historier og bærekraftige samfunn. Hver dag jobber over 50 leietakere med sine ansatte for å utvikle seg selv og samfunnet rundt seg videre – med fellesskapet som utgangspunkt. Sammen er vi sterkere.

I dag er Folkets Hus hjem for kontorer, møtesteder, kino, teater, konserter og mye mer – hvor de gode arealene utvikles hele tiden videre av folket – for folket.

Bærekraft og miljø

Vårt formål er å sette de største samfunnsutfordringene på dagsordenen og stake ut kursen for å sikre en bedre hverdag for folk flest. Klima- og bærekraftsutfordringene er altoverskyggende i dagens situasjon. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for driften vår og for utviklingen av både Folkets hus og Sørem gård. Skogen rundt Sørem gård har en vesentlig karbonfangst.