Snakk med oss

Bærekraft: Omtanke for folk og fremtid

Våre eiendommer – Folkets Hus og Sørem Gård – driftes etter bærekraftige prinsipper. Vi skal selvsagt ha en bærekraftig økonomisk drift, men enda viktigere er det at valgene vi tar bidrar til et bedre lokalsamfunn. Derfor arbeider vi for at det dyrkes mer mark og plantes mer skog, at vanskeligstilte mennesker kommer i arbeid, at barn har fritidstilbud, at integreringen i lokalsamfunnet skyter fart og at vi har levende og inkluderende lokalmiljøer – for å nevne noe.

Folkets Hus er av folket, for folket. Derfor jobber vi hele tiden for å videreutvikle nærområdet vårt, samtidig som vi bevarer kloden vårt lokale samfunn er en del av.

Strakstiltakene 1.0

De ti strakstiltakene er vårt grønne løfte til arbeiderne. For å sikre en grønn omstilling av våre eiendommer utreder vi nå bruken av takflater, miljøsertifiserer bygningsmassen, kjøper bærekraftige materialer og etterspør fossilfri byggeplass ved alle utbedringer – for å nevne noe.

Vi gjør ord om til handling, er åpne om tiltakene som gjennomføres og tydelige på når tiltakene skal være på plass, i stedet for å snakke om «mål» og «ambisjoner». Slik får vi på plass den grønne omstillingen av våre eiendommer i praksis – til det beste for arbeiderne og fremtidige generasjoner.

Sørem Gård – en perle i Bymarka

Sørem Gård er et vakkert og tradisjonelt Trøndertun som dekker omkring 1 500 kvadratmeter. De ærverdige bygningene på tunet er delvis vernet og delvis fredet. Til eiendommen hører også omkring 1 000 dekar landområder, bestående av dyrket mark, skog og noe myr – samt løypenett som leies ut til Trondheim Kommune.

Ambisjonen vår er å videreutvikle eiendommen og de tilhørende områdene til beste for folket og lokalmiljøet.

Folkets Hus – hjertet i Midtbyen

I over 100 år har vi i Folkets Hus jobbet med bærekraft. Det er helt sentralt i arbeiderens verdier at jorda vi lever på skal bevares og tas hensyn til, med alle sine ressurser og alt sitt mangfold, også for fremtidige generasjoner.