Snakk med oss

Bli med: Vi utvikler Sørem Gård

Sørem Gård er en perle i Bymarka med uforløst potensial – eid av folket gjennom oss i Folkets Hus. Nå skal gården, det flotte kulturlandskapet, dyrkamarka og skogen videreutvikles og «åpnes opp» – i tråd med lokalmiljøets ønsker og arbeidernes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser i en grønn fremtid.

Vår visjon: Utvikle «Nordens juvel» på sørsiden av Trondheim

Hva ønsker du deg?

Planene for fremtidens «Søremen» legges nå! Kanskje ønsker du et opplevelsessenter for barn, eller en gård som produserer lokalmat fra selvdyrkede råvarer. Hva med utleielokaler til bryllup og konfirmasjon, eller et møtesenter med servering og overnatting? Kanskje har du lyst på flere skiløyper og mer utmark å utforske sammen med barna?

Bli med på det spennende arbeidet – fortell oss din mening om hvordan vi bør utvikle folkets perle i Bymarka.

Følg prosjektet

Et prosjekt som er av folket og for folket, må inkludere folket. Derfor kan du delta i prosessen, følge prosjektets utvikling og hold deg oppdatert på hvor vi er i prosessen og hvilke avgjørelser som tas..

En hage for bydelene sør for Trondheim

Ambisjonen er å videreutvikle «Søremen» og de tilhørende områdene på en måte som ivaretar lokalmiljøets ønsker. Utviklingen er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig og utdanner og inspirerer fremtidige generasjoner innen gårds- og skogbruk.

Samtidig søker vi hele veien å sikre fremtidige generasjoner en bærekraftig klode. Derfor legger vi FNs bærekraftmål til grunn for arbeidet.

Vårt formål er:

  1. Sikre og legge til rette for arbeidernes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
  2. Utvikle og tilrettelegge gårdstunet og tilhørende områder i tråd med FNs bærekraftsmål.