Snakk med oss

Vi åpner Sørem Gård

Sørem Gård er en perle i Bymarka. I mange år har gården fremstått som lite tilgjengelig for Trondheims befolkning, men snart skal det igjen yre av liv her.

Nå inviteres den rette aktøren til å realisere sin visjon for gården. Vi søker vertskap og restauratør for de gode opplevelsene!

Last ned mer informasjon

I Prospektet legges rammene for vertskapets ansvarsområder. Veien videre foreslås, blant annet med utgangspunkt i plantegningene. Her finnes alt som trengs for å ta første steg videre i prosessen.

I Mulighetsstudien skisserer et bredt sammensatt arbeidsutvalg eiendommens potensial. Mulige konsepter, muligheter i markedet og tanker om hvordan samarbeidet mellom forvaltning og vertskap ser ut presenteres, sammen med planer for renovasjon og utbygging.

Er du vårt nye vertskap?

Kjenner du noen som ville passe som vertskap på Sørem Gård? Kanskje er du interessert selv?


Kontakt oss for en uforpliktende prat eller mer informasjon!

Kontaktskjema

Max. file size: 128 MB.

Følg prosjektet

Et prosjekt som er for folket, må inkludere folket. Derfor ønsker vi at du deltar i prosessen, følger prosjektets utvikling og hold deg oppdatert på prosjektets fremdrift.

Hva ønsker du deg?

Planene for fremtidens Sørem Gård legges nå!

Ønsker du opplevelsessenter for barn, eller en gård som produserer lokalmat fra selvdyrkede råvarer? Hva med utleielokaler til bryllup og konfirmasjon, eller et møtesenter med servering og overnatting? Kanskje har du lyst på flere skiløyper og mer utmark å utforske sammen med barna?

Sørem Gårds formål

Ambisjonen er å videreutvikle Sørem Gård på en måte som ivaretar lokalmiljøets ønsker. Utviklingen er økonomisk-, sosialt- og miljømessig bærekraftig og skal inspirere og utdanne fremtidige generasjoner innen gårds- og skogbruk.

Vi søker hele veien å sikre fremtidige generasjoner en bærekraftig klode. Derfor legges FNs 17 bærekraftsmål til grunn for arbeidet.

Sørem Gårds formål

  1. Fremme arbeiderbevegelsens økonomiske, sosiale og kulturelle interesser
  2. Skaffe de tilsluttede foreninger og lag møte- og samlingslokaler
  3. Være en god møteplass for alle generasjoner og samfunnslag
  4. Bidra til FNs bærekraftsmål
  5. Formidle gårdens historie