Snakk med oss

Velkommen til Sørem Gård

Sørem Gård er en perle i Bymarka – øverst på åsen i Leinstrand – med fantastisk utsikt over Trondheim. Med sitt tradisjonsrike trønderske gårdstun, rike historie, tilknyttede kulturlandskap og sin bynære beliggenhet er gården en oase på grensa mellom det urbane og naturen.

Gården eies av deg – folket i Trondheim – gjennom Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF). Eiendommen, med sine flotte skoger og store jorder, utvikles nå for folket – i tråd med lokalmiljøets ønsker og arbeidernes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser i en grønnere fremtid.

Målet er enkelt: Å skape gode møteplasser på «Søremstunet».

Søremens Venner

«Søremens Venner» støtter gårdens virksomheter ved å organisere det frivillige arbeidet. Ønsket og målet er å skape gode møteplasser for hele Trondheims befolkning på Sørem Gård – og bringe liv tilbake til det historiske Trøndertunet.

11. april klokken 18:00 blir det stiftelsesmøte for venneforeningen «Søremens Venner». Meld din interesse i dag!

Følg prosjektet

En gård og et utviklingsprosjekt som er for folket, må inkludere folket. Derfor etterstreber vi en åpen og etterrettelig prosess, hvor vi ønsker at du deltar, følger fremdriften og holder deg oppdatert. Kanskje mener du også noe om utviklingen? Da håper vi du sier fra!

Søremskogen

Skogseiendommer kan med god og riktig forvaltning til en viss grad kan påvirke alle FNs 17 bærekraftsmål positivt. Søremskogen er viktig når vi sammen planlegger en grønnere fremtid, med sine CO2-lager, rekreasjonsmuligheter, tilgang på råstoffer, yrende dyreliv – og en hel rekke andre viktige tilskudd.

Les mer om mannen som skal lede skog- og miljøarbeidet på Sørem Gård og tradisjonshåndverkerne som renoverer stabburet på tunet med lokalt tømmer fra Trøndelag.

En praktisk-pedagogisk læringsarena for Trondheims undervisningsinstitusjoner

Sørem Gård tilrettelegges for kunnskapsformidling. En ønsket del av dette arbeidet er å skape en praktisk-pedagogisk læringsarena for byens skoler og mange fagutdanninger.

Sørem Gård har et stort potensial som utgangspunkt for utendørs undervisning, og som supplement til tradisjonell klasseromsundervisning på alle nivåer i grunnskolen, på videregående- og fagskolenivå, samt for høgskole- og universitetsutdanning og voksenopplæring.

Velkommen til VM-Camp 2025

VM på ski i Granåsen blir Norges største idrettsarrangement i 2025, og Trøndelags største arrangement siden VM i 1997. Tre hele uker til ende skal verdens beste skiløpere og skihoppere måle krefter i Granåsen.

Tidenes trønderske folkefest handler om langt mer enn hvem som er best på ski. Sørem Gård ligger i umiddelbar nærhet til Granåsen og VM-løypa og med sin lange historie som samlingssted for Trondheims befolkning er gården perfekt for å være vertskap for tidenes folkefest.

Under VM 2025 inviterer vi derfor til VM-Camp 2025 – og både lokalbefolkning og besøkende fra hele verden er invitert!

Bringer latter og glede tilbake til gården

Utviklingsarbeidet på Sørem Gård startet med en mulighetsstudie. Et bredt sammensatt arbeidsutvalg fra alle deler av arbeiderbevegelsen skisserte gjennom en inngående og møysommelig prosess eiendommens potensial – og oppsummerte arbeidet i studien.

Mulige konsepter, muligheter i markedet og tanker om hvordan samarbeidet mellom forvaltning og vertskap ser ut presenteres, sammen med planer for renovasjon og utbygging. Mulighetsstudien danner grunnlaget for dagens utviklingsprosjekt, som skal bringe liv og røre tilbake til den flotte gården vår.