Snakk med oss

Bli med: Nå åpnes Sørem Gård

Sørem Gård er en perle i Bymarka med stort uforløst potensial. Gården eies av folket gjennom AØF og Folkets Hus. Nå skal gården, det flotte kulturlandskapet, dyrkamarka og skogen videreutvikles og åpnes opp for folket – i tråd med lokalmiljøets ønsker og arbeidernes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Sammen gjør vi «Søremen» klar for å bli en del av en grønnere fremtid.

Mulighetsstudie: Gode møteplasser på «Søremstunet»

Sørem Gård er en perle i Bymarka. Gården eies av folket,
gjennom AØF og Folkets Hus. I mange år har den framstått
som lite tilgjengelig for Trondheims befolkning, men snart
skal det igjen yre av liv her.

Følg prosjektet

Et prosjekt som er for folket, må inkludere folket. Derfor ønsker vi at du deltar i prosessen, følger prosjektets utvikling og hold deg oppdatert på prosjektets fremdrift.

Hva ønsker du deg?

Planene for fremtidens Sørem Gård legges nå!

Ønsker du opplevelsessenter for barn, eller en gård som produserer lokalmat fra selvdyrkede råvarer? Hva med utleielokaler til bryllup og konfirmasjon, eller et møtesenter med servering og overnatting? Kanskje har du lyst på flere skiløyper og mer utmark å utforske sammen med barna?

Sørem Gårds formål

Ambisjonen er å videreutvikle Sørem Gård på en måte som ivaretar lokalmiljøets ønsker. Utviklingen er økonomisk-, sosialt- og miljømessig bærekraftig og skal inspirere og utdanne fremtidige generasjoner innen gårds- og skogbruk.

Vi søker hele veien å sikre fremtidige generasjoner en bærekraftig klode. Derfor legges FNs 17 bærekraftsmål til grunn for arbeidet.

Sørem Gårds formål

  1. Fremme arbeiderbevegelsens økonomiske, sosiale og kulturelle interesser
  2. Skaffe de tilsluttede foreninger og lag møte- og samlingslokaler
  3. Være en god møteplass for alle generasjoner og samfunnslag
  4. Bidra til FNs bærekraftsmål
  5. Formidle gårdens historie