Snakk med oss

Bruker millioner på å ruste opp ukjent perle i Bymarka

En rekke ganger har Stig Klomsten, daglig leder for Folket Hus, prøvd å skape engasjement for utvikling av eiendommen Sørem Gård i Bymarka. Nå skjer det endelig noe! Under årsmøte i Folkets Hus torsdag kveld ble det vedtatt å avsette 5,5 millioner kroner til forprosjektering og strakstiltak for vedlikehold for 2022 og 2023.

— Det er på tide å ta grep og utnytte det uforløste potensialet i denne eiendommen. Enten så bygger vi opp, eller så kommer dette stedet til å forfalle, sier Klomsten.

Grandiose planer

Folkets Hus slår nå på stortromma og presenterer en løsning som kan åpne det flotte kulturlandskapet, dyrkamarka, skogen og gården til byens befolkning.

— Vi ser for oss at dette kan bli en portal inn til Trondheim fra sørsiden av byen. Bruken vii være tredelt med en kombinasjon av tilrettelegging av stier, løypenett, gapahuker, sanitæranlegg og tilrettelegging som innbyr til uorganiserte, gratis aktiviteter for alle aldersgrupper, sier Klomsten.

Venstre: Utsikten over Trondheim by er i særklasse, fra den flotte tradisjonelle eiendommen.
Høyre: Her kan det om kort tid komme ei ny markahytte, på pilarene fra den tidligere restauranten på «Søremen».

En helt ny markahytte

Prosjektet omfatter også et lavterskeltilbud i form av den helt nye markahytta «Søremshytta» i overkant av garden. Hytta bygges på pilarene som fortsatt står, fra der det tidligere lå en restaurant som arbeiderklassen benyttet fra 1924.

— Her ser vi for oss at det kan bygges opp en helt ny hytte. Et sted man kan ha som utgangspunkt for en tur med enkel matservering og overnattingsmulighet for opptil 15 personer i andre etasje, sier Klomsten.