Snakk med oss

Folkets Hus – Hjertet i Midtbyen

På Folkets Hus har vi historien i ryggmargen og blikket festa i horisonten. Vi sikter oss inn på de største samfunnsutfordringene og staker ut en kurs som sikrer folk flest en bedre hverdag.

Fundamentet vårt er FNs bærekraftsmål og vår egen formålsparagraf, som sier at vi skal bidra til å sikre og ivareta arbeidernes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Arealer med idealer

Gjennom arbeidet på Folkets Hus er vi i større eller mindre grad involvert i å arbeide for alle 17 av FNs bærekraftsmål. Vi gjør ord til handling blant annet ved å etterleve eiendomsbransjens ti strakstiltak, gjennom vår forvaltning og utvikling av Sørem Gård og i samarbeid med våre inneværende og fremtidige leietakere her på Folkets Hus.