Arbeidernes økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) ble stiftet i 1921 med formålet å skape et samlingssted for FOLKET. FOLKETS HUS bevegelsen var et resultat av et sterkt behov for å skape felles samlingsplasser for arbeidsfolket. AØF i Trondheim har vært eiendoms-besitter i Olav Tryggvasons gt 5 siden 1921. De fagorganiserte i Trondheim ga ved en anledning 2 ukers lønn til utvikling av eiendommen.

novaGrunnleggerne av AØF våget å tenke større og langsiktig, og skapte et hus og et konsept som levde i ca 50 år. På slutten av 90 tallet bestemte eierne seg for å gjennomføre en revitalisering av bygningsmassen og utvikle et nytt konsept som storstue i Trondheim. Eierne har også våget å være visjonære i dag. Det synes å være en tradisjon ved AØF å tenke langsiktig og visjonært.

 

HISTORIA OM HUSET

Folkets Hus i Olav Tryggvasons gate 5; her stod Grand Hotel fra 1903 inntil Arbeiderpartiet kjøpte bygningene av hotelleier Kristoffer. N. Stenstrup i 1915. Oppføringen av Folkets Hus tok lang tid og gikk igjennom hele tre arkitektkonkurranser; alle tre ble vunnet av arkitekt Jakob Holmgren. De gamle bygningene ble revet i 1939, og byggeprosessen startet.

 

Den delvis ferdigstilte bygningen ble rekvirert av Admiral Nordküste (kommandosenteret for den tyske atlanterhavsflåten), som flyttet inn rundt juletider 1941. Kinosalen ble tatt i bruk høsten 1944 og fikk navnet Sentrum kino.

Folkets Hus ble beslaglagt av Admiral der norwegischen Nordküste. Vaktmester Ole Ragnvald Olsen ble arrestert av det tyske sikkerhetspoliti høsten 1943 for nedsettende omtale av Adolf Hitler. Fengslet i 7 uker, og ved løslatelsen 09.11.1943 ilagt en bot på kr. 500,-

Det første bystyremøtet etter andre verdenskrig ble holdt i Folkets Hus’ store sal. I 1946 åpnet Sentrum Hotell i 5. og 6. etasje, med restaurant på takterrassen. Folkets Hus Kafé gjenåpnet i 2. etasje samme år. I 1947 flyttet Arbeider-Avisas trykkeri inn i huset, og ble innviet av statsminister Einar Gerhardsen 17. april 1948.

1960 ble naboeiendommene mot Lilletorget (Misjonshospitset Fredheim) kjøpt av AØF for utvidelse av Folkets Hus og Sentrum Hotell, og den nye bygningen ble ferdigstilt 1964; arkitekt Johan Arnstad og Ottar Heggenhougen. Hotellet overdratt 1978 til A/S Folkeferie, som drev Nye Sentrum Hotell inntil 1992