Snakk med oss

Klimaregnskap for Folkets Hus og Sørem Gård

Klimaregnskapet viser vårt økologiske fotavtrykk på kloden. På den ene siden finnes utgiftene våre – altså, det vi forbruker og slipper ut i hverdagen. På den andre siden finnes inntektene, som består av mengden CO2 som fanges og lagres i Søremskogen.

Målet er et klimaregnskap i balanse innen 2030. Håpet er at vi med full åpenhet inspirerer andre til å følge etter. Drømmen er at vi sammen med våre leietakere møter den største globale krisen i vår tid med handling – og med tiltak som virker!

For fremtidige generasjoner

«Å balansere utgiftene og inntektene, slik at utgiftene blir lavere enn inntektene, er vårt viktigste bidrag til det grønne skiftet. Netto nullutslipp fra våre eiendommer er en av måtene vi ivaretar arbeidernes økonomiske-, sosiale- og kulturelle interesser i en grønnere fremtid – og bidrar til en levelig klode også for fremtidige generasjoner.»

Stig Klomsten, daglig leder AØF

Forbruk og utslipp

Vi er åpne om utslippene våre og anerkjenner at vi ikke gjør en god nok jobb med å redusere dem – enda!

Samtidig ønsker vi å fortelle om tiltakene vi har iverksatt og tiltakene vi planlegger fremover. Det gjør vi for å vise at vi tar målet om netto null CO2-utslipp på våre eiendommer innen 2030 seriøst.

Så snart tallene er klare, publiseres de på denne siden.