Snakk med oss

Av folket.
For folket.

Folkets Hus er en utleier som ser muligheter sammen med små og store leietakere. Samtidig er vi mer en enn utvikler av eiendom – vi er en del av en bevegelse skapt av folket – for folket.

Arealer med idealer

Leietakerne våre er selskaper og organisasjoner som ønsker å ta et tydelig standpunkt og som deler våre verdier. Verdiene våre er tuftet på arbeiderbevegelsens kompromissløse jakt på sosial rettferdighet, bærekraftig utvikling og inkludering for alle i fellesskapet.

Det betyr at vi, i tråd med formålet til eierne våre i AØF, skal jobbe for å ivareta og videreutvikle arbeidernes økonomiske, kulturelle og sosiale tilbud.

Eid av folket

Folkets Hus eies og forvaltes av Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF). AØF er en forening med formål om å utvikle og forvalte eiendommene – og der det økonomiske resultatet i sin helhet går tilbake til videre utvikling av eiendommene til det beste for folket.

Før 2. verdenskrig ga alle arbeidstakere som var tilslutta Trondheim faglige samorganisasjon hele to ukers brutto lønn i ekstrakontingent for å finansiere Folkets Hus. Det legger et spesielt ansvar på AØF, som styres av omlag 40 fagforeninger og organisasjoner på venstresiden av det norske politiske landskapet.

Hele grunnmuren vår er bygd på 14 dagers lønn fra arbeiderklassen i mellomkrigstiden – og dermed også verdigrunnlaget vårt. Dette må vi til enhver tid respektere – både i vår daglige drift og forvaltning – og når vi videreutvikler eiendommene våre.

Mulighetenes hus

Potensialet i leieforholdet ditt hos oss stopper ikke innenfor de veggene du leier. På huset finner du et mangfold av andre leietakere med samme verdigrunnlag som deg selv. Fellesskapet er ikke bare sterkt, det åpner for muligheter og merverdier du ikke finner alene.

På huset finnes det utallige arenaer for samhandling og gode møter. Møtene skjer i kinosetet ved siden av en venn, mens du ser på slagkraftige filmer som gjennom kultur formidler vår tids største utfordringer – og hva vi skal gjøre med de, over et slag minigolf med gode kolleger – i dype samtaler i frisørstolen – eller i møte med alle de ideelle organisasjonene, politiske partiene og kommersielle selskaper som er på huset.

En annerledes utleier

Som leietaker hos Folkets Hus blir du sett. Uansett om du trenger tusenvis av kvadratmeter eller er liten eller mellomstor. Innenfor de fysiske rammene som bygget gir – utvikler vi arealer, kvalitet og funksjoner i tråd med det du trenger for å drive innovasjon og utvikling på høyt nivå.

Vi er opptatt av å være en fleksibel og imøtekommende utleier, som spiller på lag med deg for å ta ut potensialet i arealene dine – og alt det de representerer. Om du vil være med å utvikle våre ledige arealer kan du snakke med oss.

På Folkets Hus har vi lang erfaring med å møte de behovene du har i dag – og i fremtiden. Under vårt tak har Nova kino vært i front av den teknologiske utviklingen i nesten 80 år, med alt det krever av et bygg i konstant endring.

Omtanke for folk og fremtid

Våre eiendommer – Folkets Hus og Sørem Gård – driftes etter bærekraftige prinsipper. Vi skal selvsagt ha en bærekraftig økonomisk drift, men enda viktigere er det at valgene vi tar bidrar til et bedre lokalsamfunn.