Snakk med oss

Praktisk-pedagogisk læringsarena på grensa mellom det urbane og naturen

I flere hundre år har Sørem Gård tronet majestetisk øverst på åsen i Leinstrand. Gården eies av Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF), som har et formål som blant annet sier at vi skal tilby gode møteplasser for mennesker i alle samfunnslag og generasjoner.

— Sørem Gård er eid av folket gjennom oss i Folkets Hus, og er en perle i Bymarka med stort uforløst potensial. Nå skal dette potensialet realiseres, blant annet i samarbeid med undervisningssektoren, forteller Stig Klomsten, daglig leder AØF.

Vi håper du vil være med å skape Trøndelags neste praktisk-pedagogiske læringsarena!

Istandsetter gården og tilrettelegger for praktisk læring

Et viktig delmål for gården er å tilrettelegge eiendommen for kunnskapsformidling om klima og bærekraft. En ønsket del av dette arbeidet er å skape en praktisk-pedagogisk læringsarena for byens skoler og mange fagutdanninger.

Vi har allerede etablert forpliktende avtaler med flere aktører for å realisere gårdens potensial – og nå ønsker vi flere med på laget. NTNU Bygningsvern, den sosiale entreprenøren Hogst AS, Skogselskapet og EIK Maskin er bare noen av dagens samarbeidspartnere.

Undervisning for alle nivåer i skolen

Sørem Gård har et stort potensial som utgangspunkt for utendørs undervisning, og som supplement til tradisjonell klasseromsundervisning på alle nivåer i grunnskolen, på videregående- og fagskolenivå, samt for høgskole- og universitetsutdanning og voksenopplæring.

Grunnskolen

På grunnskolenivå vil uteskole på Sørem Gård være aktuelt i fag som naturfag, biologi, norsk, historie, gym, samfunnskunnskap, geografi, geologi, fysikk og astronomi. Elevene vil i undervisningen kunne formulere problemstillinger, for deretter å observere, undersøke, oppleve og reflektere omkring naturen og dens innhold. Funn kan så vurderes og presenteres i tilrettelagte undervisningsområder.

Videregående

I en tid hvor «alle» snakker om behovet for å styrke de yrkesfaglige utdanningene, vil Sørem Gård være et kostnadseffektivt tilskudd til enhver yrkesfaglig videregående skole.

For fylkeskommunens videregående skoler trekkes mulighetene for å benytte Sørem som en utvidet praktiskpedagogisk arena for flere yrkesfag, herunder skog- og jordbruk, foredling av ressurser, matproduksjon, bygg og anlegg og reiseliv, spesielt frem. Lærlinger og elever i videregående skoler innen landbruksrelaterte fag og skogbruksfag kan utøve praktisk opplæring på Sørem.

Høyere utdanning

Høyskoler og universiteter vil også finne gode praktiske læringsarenaer på gården. Særlig NTNU Bygningsvern har gjort seg god nytte av denne muligheten, men også fagretninger innen reiseliv, skog- og landbruk, samt bygg- og ingeniørfag vil finne spennende muligheter for praktisk undervisning.

Voksenopplæring

Sørem Gård har et stort potensial som undervisningsarena for voksenopplæring. Gården er godt egnet til å lære nye landsmenn om historiske Norge, som ledd i prosessen med å skape forståelse for dagens Norge. Sørem er også en plass for praktisk læring om typiske norske begreper som skog, tømmerhogst, natur og friluftsliv.

Om Sørem Gård

Sørem Gård er ett av få autentiske gårdsanlegg med tradisjonell gårdssjarm i nærheten av Trondheim. Fra toppen av Leinstrand har gården panoramautsikt over Trondheim by, mens de tilhørende skogene byr på en rekke muligheter for turaktivitet og oppdagelsesferd.

Om Sørem Gård

Sørem Gård er ett av få autentiske gårdsanlegg med tradisjonell gårdssjarm i nærheten av Trondheim. Fra toppen av Leinstrand har gården panoramautsikt over Trondheim by, mens de tilhørende skogene byr på en rekke muligheter for turaktivitet og oppdagelsesferd.