Snakk med oss

Slik ser vi for oss Sørem Gård!

Har du lest den spennende mulighetsstudien om Sørem Gård? Sørem Gård er en perle i Bymarka. I mange år har gården fremstått som lite tilgjengelig for Trondheims befolkning, men snart skal det igjen yre av liv her.

I mulighetsstudien skisserer et bredt sammensatt arbeidsutvalg eiendommens potensial. Mulige konsepter, muligheter i markedet og tanker om hvordan samarbeidet mellom forvaltning og vertskap ser ut presenteres, sammen med planer for renovasjon og utbygging. Den er vel verdt en liten titt!

Et samlingspunkt for folket

Det foreslåtte driftskonseptet er tredelt og tar utgangspunkt i et ønske om å åpne opp gården og tilrettelegge skogen og det flotte kulturlandskapet for alle deler av befolkningen. Gården og tunet foreslås utviklet til å bli et samlingspunkt og et førstevalg for strategisamlinger og kurs, og som et sted der merkedager kan feires.

Start turen på tunet

I områdene rundt gården finnes muligheter for både organisert og uorganisert rekreasjon, og for friluftsaktiviteter med tilrettelagte stier, sanitærforhold, gapahuker og områder for overnatting. Søremshytta blir et turmål i naturskjønne omgivelser, som et kortreist mål for familier på tur og for rast og overnatting, med flott utsikt over Trondheim by.

Kulinariske Trøndelag

I kjøkkenhagen og på kjøkkenet kan byens skoleklasser lære om matens reise fra jord til bord, med lokale råvarer og tradisjoner som en viktig del av undervisningen. Matproduksjonen skjer i veksthuset, i kjøkkenhagen, på bærbusker og frukttrær – og for byens befolkning i tilrettelagte parsellhager.

På Sørem Gård kan både unge og eldre benytte tunet, dyrkamarka og skogen som en praktisk arena for kunnskap og læring i flotte omgivelser.