Snakk med oss

Sørem Gård

Sørem Gård er en perle i Bymarka med uforløst potensial – eid av folket gjennom oss i Folkets Hus. Gården, og det flotte kulturlandskapet, dyrkamarka, og skogen skal utvikles og tilrettelegges for folket.

Gjennom vårt eierskap i Sørem Gård jobber vi med alle FNs bærekraftsmål:

Om Sørem Gård

I flere hundre år har Sørem Gård tronet majestetisk øverst på åsen i Leinstrand. Gården gikk ut av ordinær privat drift i 1921, og ble deretter omdisponert av Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) som feriested. Fagbevegelsen brukte «Søremen» som feriested, blant annet til vinteraktiviteter innen arbeideridretten i mellomkrigstiden. I midten av århundret ble gården modernisert, med ny hovedbygning i 1949 og fjøs og stall i 1951. Med 13 kyr og tre hester, 220 mål dyrket mark og 800 mål skog var Sørem et betydelig gårdsbruk. I dag er Sørem Gård på omkring 1000 dekar, hvorav skogen utgjør omkring 600 dekar.

Denne skogen er vårt mest allsidige bidrag til FNs bærekraftsmål; råstoffene som utvinnes her gir grunnlag for arbeid, industriell virksomhet, ren energi og bærekraftige byer, samt bidrar til ansvarlig forbruk og produksjon. Trærne er også sentrale i arbeidet med å redusere CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, da de gjør om store mengder CO2 til oksygen under fotosyntesen. Gjennom friluftslivet bidrar skogen også til god helse og livskvalitet for alle dens turgåere. I tillegg bidrar skogen til at livet på land opprettholder og utvikler sitt biologiske mangfold.

Siden den første skogbruksplanen ble utarbeidet i 1965 har skogarealet økt, skogvolumet doblet seg, og den årlige tilveksten av skog har økt med to til tre ganger. Vi vil fortsette å utvikle skogen for å på best mulig måte bidra til FNs bærekraftsmål. Vi samarbeider med den ideelle organisasjonen Skogselskapet og det sosiale entreprenørselskapet Hogst AS med mål om å bidra til utdanning og anstendig arbeid for tidligere straffedømte og/ eller rusmisbrukere.

(Kilde: I lufta over Heimdal. Heimdal historielags skrifter nr. 5. Utgitt 2001.)