Snakk med oss

Landsorganisasjonen (LO) hører hjemme på Folkets Hus

I andre etasje på Folkets Hus har Landsorganisasjonen (LO) region Trøndelag sine kontorer. Så lenge organisasjonen har hatt tilstedeværelse i regionen har Folkets Hus vært det naturlige tilholdsstedet. For fem år siden startet arbeidet med å gi organisasjonen flunkende nye kontorlokaler. Godt på plass i de nye lokalene forteller Kristian Tangen, regionleder i Trøndelag, hvorfor det er så fint å være leietaker på Folkets Hus.

— Det er mye historie i disse veggene, samtidig som huset er med på å forme tiden vi lever i. Herfra kommer ideer og tanker som utvikles og løftes frem, både lokalt og nasjonalt. Folkets Hus er mer enn bare lokalene – Folkets Hus er hjertet i Midtbyen.

Kristian Tangen
Landsorganisasjonen i Norge, Regionleder Trøndelag

Møtes på tvers av organisasjonene

— Historisk har dette vært arbeidsfolket sitt samlingssted. Den største fordelen med kontorer i Folkets Hus er at vi har korte avstander til andre som vi har en naturlig politisk og organisatorisk nærhet til. Samlet er vi sterkere enn hver for oss.

Denne samlingen er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid fra Folkets Hus sin side. Ved å samle organisasjoner med lignende ambisjoner og mål – folk som ønsker å trekke i samme retning – skapes synergier som bidrar til å realisere den enkelte leietakers potensial.

— Det gjøres et flott stykke arbeid på huset, blant annet med å få på plass et atrium – et møteområde for alle organisasjonene på huset. Det tenkes riktig når det legges til rette for at vi kan møtes på tvers av organisasjonene. Arbeidet som gjøres med selve huset og bygningsmassen skaper direkte merverdi for oss som leietakere.

Samarbeider med arkitekter og interiørdesignere

Tidligere holdt Landsorganisasjonen til i byggets femte etasje. Nå har de flyttet inn i helt nyoppussede lokaler i andre etasje.

— Vi så at behovene våre endret seg og at de gamle kontorlokalene hadde fin størrelse, men ikke utnyttet godt nok. Flere av kontorene våre var unødvendig store, og vi manglet et ordentlig møterom. Vi kontaktet derfor AØF, som umiddelbart startet arbeidet med å finne løsninger.

LO var selv med på å utvikle de nye lokalene sine, i tett samarbeid med Folkets Hus sine arkitekter og interiørdesignere.

— Form og farger, kontorstørrelse, bruksarealer som møte- og spiserom – vi fikk være med å bestemme alt sammen. Det har gjort at kontorene nå er akkurat slik vi ønsket oss. I de nye lokalene har vi flere kontorer, et eget møterom og et supert spiseområde hvor vi spiser felles lunsj hver dag. Vi er veldig fornøyde, både med de nye lokalene våre og med prosessen med å skape dem.

Rask og god oppfølging

En av de største fordelene med å være leietaker i Folkets Hus er at man holder til i samme bygning som utleier.

— Det er helt topp at vi har utleier (AØF) på huset sammen med oss. Dersom vi har behov for bistand er hjelpen aldri langt unna. Driftsleder går rundt i gangene til enhver tid og skulle det være noe på kvelden eller i helgene er det bare å slå et nummer, så blir det løsning med en gang.
Regionlederen krystallklar på hva han synes om å være leietaker hos Folkets Hus.

— For oss er det utenkelig å leie et annet sted. Husets identitet og nærheten til de andre organisasjonene er selvsagt viktig, samtidig som vi behandles på den måten vi ønsker som leietaker. Landsorganisasjonen hører hjemme på Folkets Hus!