Snakk med oss

Folkets Hus og Trykkeriet Scene: Tydelig målsetting om kunst og kultur

— Folkets Hus ønsker å ha oss her. Pandemien satte en stopper for oss alle, men vi har opplevd mye velvilje det siste året. Folkets Hus har ikke bare strukket ut en hånd og hjulpet oss å overleve, men samtidig vist et tydelig ønske om å starte samarbeider og bygge gode og produktive relasjoner.

Martine Ildal Utne, daglig leder
Emil Husby, styreleder og produsent
Trykkeriet Scene

Klipping av gult og svart bånd for å markere åpningen

Solid felleskap med gode naboer

Martine og Emil hadde lenge sett på lokalene i kjelleren på Folkets Hus. Da jungeltelegrafen meldte at Avant Garden skulle flytte til Rosendal kastet de to seg på telefonen. I juni 2020 ble leiekontrakten signert og arbeidet kunne begynne.

— Navnet er tatt fra det gamle trykkeriet til Arbeider-Avisa, som befant seg akkurat der vi nå presenterer våre forestillinger. Vi er veldig klar over at vi holder til i en bygning med historie og tradisjoner. Målet er å bidra til å skape et levende bygg hvor hjertet banker for kunst og kultur. Der føler vi begge at vi er på rett vei.

Martine og Emil trekker frem beliggenheten som en av de største fordelene med sine nye lokaler.

— For det første er det helt utrolig å ligge så sentralt som vi gjør – midt i Trondheim sentrum! For en kulturarrangør som oss har det vært uvurderlig. Samtidig føler vi stadig vekk på at det er et veldig solid naboskap i bygget. Vi kan alltid banke på dører for å be om hjelp, presentere samarbeider eller høre om noen ønsker å bidra med det ene eller det andre. Slikt blir det godt fellesskap av.

Samarbeidet om gatekunstprosjekt

Trykkeriet Scene tok over godt innkjørte lokaler fra Avant Garden, så behovet for å bygge om var ikke veldig stort. Like vel, en del spennende prosjekter er allerede gjennomført i samarbeid med Folkets Hus.

— Vi har bygget ny bar, og gjennomført et superspennende gatekunstprosjekt i veita utenfor. I løpet av høsten blir det også satt opp lys der ute, slik at det blir ordentlig koselig å vente i kø. Dette måtte vi ha tillatelse til, men det var ikke vanskelig å få – snarere tvert imot. Huseier ønsket å fikse på veita, så de gikk like godt inn og støttet oss med midler da vi kom med prosjektet.

Som konsertarrangør kan kravene Trykkeriet Scene stiller til huseier være kompliserte, komme på kort varsel og gjerne utenfor «normal åpningstid».

— Driftsleder på huset, Per Bjarne Skjærvø, eller «Pebby» som han ofte kalles, er veldig grei å ha med å gjøre. Vi krever ganske mye og han får en del e-poster fra oss. Vi spør om alt mulig, fra røykmaskiner og strøm til ventilasjon som må programmeres om hver gang det er konsert. Men han er veldig på og ordner alt. Det er til stor hjelp for oss. Selv når det har skjedd glipper er de to veldig positivt innstilt til samarbeidet.

— Jeg kan ikke komme på noe som ikke var enkelt å rydde opp i. Situasjoner oppstår alltid – vi er interessert i at det blir ordnet opp, og det har det blitt. Vi har en veldig god magefølelse på leieforholdet.

DJ spiller

Ønsker å gi noe tilbake til byen

Folkets Hus er et levende hus, med hjerte som banker for folket og Trondheim.

— Huset skal gi noe tilbake til befolkningen; være et tilbud Trondheim kan benytte seg av. Som konsert- og kulturarrangør er det veldig spennende å være med å bringe en slik formålsparagraf ut i live. Folkets Hus er veldig bevisst sitt samfunnsansvar, både som samlingspunkt for befolkningen og ved å sette bærekraft og arbeidernes interesser i en grønn fremtid på dagsordenen.

Både Martine og Emil gleder seg til å fortsette samarbeidet.

— Selv om vi leier på kommersiell basis, er AØF en ideell partner som har tydelige planer, ønsker og tanker om hva som skal være på huset. De har for eksempel en tydelig målsetning om at det skal være kunst og kultur på bygget, og det ønskes inn folk med ideer og visjoner. Slike aktører vil raskt finne et hjem her på Folkets Hus. Målet er å gi noe tilbake til byen – slikt er det gøy å være med på!